Tlačové vyhlásenie k nočným preletom

Spoločnosť Slovak Training Academy sa ospravedlňuje obyvateľom mestských častí a obcí v okolí medzinárodného letiska v Košiciach za dočasný diskomfort spôsobený nočným letmi našich vrtuľníkov. V uplynulých dňoch sa náš aktuálny pilotný kurz dostal do finálnej fázy a  naši inštruktori realizujú práve nácvikynočného lietania, ktoré mimoriadne dôležitou súčasťou komplexnej prípravy pilotov vrtuľníkov. Pri plnení tejto náročnej úlohy preto v najbližších týždňoch prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť

Verejnosť môžeme ubezpečiť, že výcvik pilotov uskutočňujeme v súlade s právnymi predpismi SR ako aj v súlade s platnou európskou leteckou legislatívou. Rovnako dodržiavame prísne protipandemické opatrenia a naša činnosť aj v čase tzv. „lockdownu“ bola riadne schválená regionálnym hygienikom. Kvalifikovaný výcvik pilotov vrtuľníkov je našou prioritnou činnosťou a aj vďaka tomu sme v regióne Košíc zamestnali vyše 300 ľudí. Naši inštruktori a rovnako kadeti sú riadnymi zamestnancami, preto neexistuje pochybnosť o ich oprávnení naďalej vykonávať túto pracovnú činnosť. Naša spoločnosť sa správa zodpovedne k obyvateľom regiónu v ktorom pôsobí, preto sa pravidelne stretávame a diskutujeme so zástupcami mesta Košice ako aj s ďalšími predstaviteľmi samospráv. Rovnako sme ešte v minulom roku prijali viacero opatrení, ktoré pomohli zmierniť následky našej výcvikovej činnosti. Naši piloti lietajú vyššie ako stanovuje norma, zmenili sme trasy letov a prestali sme lietať na hlučnom vrtuľníku Mi-17. Účinnosť a prospešnosť týchto opatrení opakovane potvrdili starostovia dotknutých obcí a MČ Košíc. Naša spoločnosť vychováva nových pilotov aj pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nočný výcvik je pritom neoddeliteľnou a špecifickou súčasťou prípravy pilotov a jednou z najnáročnejších úloh, ktoré náš profesionálny tím inštruktorov vykonáva.