Starostovia sú spokojní s opatreniami na zníženie hluku vrtuľníkov

Starostovia z Košíc a okolia sú spokojní s opatreniami, ktoré uskutočnila spoločnosť Slovak Training Academy (ďalej len STA) v uplynulých mesiacoch, aby zmiernila následky letového výcviku pre pilotov vrtuľníkov. Na prelety a s tým súvisiaci hluk sa obyvatelia sťažovali najmä v letených mesiacoch.

„Na jar sme kvôli opatreniam proti pandémii a neistej situácii nedokázali odlietať toľko letových hodín, koľko naši študenti potrebujú. V júli a v auguste sa preto program nahustil a lietalo sa viac ako sme pôvodne pre toto obdobie plánovali. Obyvateľom nášho regiónu preto ďakujeme za trpezlivosť a zhovievavosť,“ hovorí konateľ STA Lukáš Halás.

Spoločnosť sa však rozhodla uskutočniť viacero opatrení, aby predišla sťažnostiam. Od septembra sa nelieta hlučnejším vrtuľníkom M17, zmenili sa trasy letov, obchádzajú sa zastavané územia a vrtuľníky lietajú vyššie. „Chápeme požiadavky obyvateľov a každú prípadnú sťažnosť dôkladne preverujeme. Veliaci pilot pri vedení letu je však povinný brať ohľad na bezpečnosť letu, poveternostné podmienky a musí sa riadiť pokynmi riadiaceho letovej prevádzky. Z tohto dôvodu  sa môže čas od času stať, že zaletíme bližšie k obydliam. Za to sa samozrejme ospravedlňujeme,“ dodáva Halás. Pozitívne zmeny a menej hluku vníma v posledných mesiacoch aj starosta MČ Pereš, Jozef Karabin. „Situácia s nočnými preletmi vrtuľníkov sa v októbri a novembri oproti augustu zmenila k lepšiemu, no ideálny stav to nie je, keďže sa Pereš nachádza v blízkosti medzinárodného letiska,“ tvrdí Karabin, ktorý zároveň uviedol, že z približne dva a pol tisíc obyvateľov dostal v poslednom období iba dve ústne sťažnosti na nočné prelety. Podobnú skúsenosť má aj starostka obce Malá Ida, Jana Kálová. „V lete sme v našej obci skutočne pociťovali vysokú intenzitu preletov. Od začiatku septembra sa však situácia výrazne zlepšila. Je citeľné, že po  stretnutí  starostov so zástupcami spoločnosti Slovak Training Academy sa zrealizovali opatrenia na zmiernenie hlučnosti a intenzity lietania vrtuľníkov. V poslednej dobe sme nezaznamenali sťažnosti od obyvateľov. Vidíme, že zo strany STA je veľká snaha o zmiernenie následkov výcviku a o otvorenú komunikáciu na túto tému.“

Letecká doprava aktuálne prežíva ťažké časy, pod ktoré sa podpísala najmä koronakríza. Aj Košické letisko zaznamenalo výrazný prepad počtu prepravených cestujúcich. Súkromná akadémia, ktorá v regióne zamestnáva vyše 300 ľudí, však lieta ďalej a výcvik pilotov sa tu aj napriek kríze nezastavil. „K obyvateľom nášho regiónu sa chceme správať zodpovedne. Naša spoločnosť vykonáva lety podľa platných národných a európskych predpisov, ale berieme ohľad aj na obyvateľov dotknutých obcí a snažíme sa zmierniť dopad našej činnosti na ľudí tak, ako sa len dá,“ dodáva konateľ spoločnosti STA Lukáš Halás.

Súkromná letecká akadémia úzko spolupracuje s Leteckou fakultou Technickej Univerzity v Košiciach a spoločne vychovávajú novú generáciu pilotov z domova i zo zahraničia. V STA sa učia lietať na vrtuľníkoch aj piloti Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.