Mesto a vrtuľníková akadémia sa dohodli na zdieľaní informácií o leteckom výcviku

Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbaľová  a zástupcovia spoločnosti Slovak Training Academy (STA) sa opäť stretli aby spoločne diskutovali o možnostiach zníženia hlukovej záťaže na obyvateľov dotknutých mestských častí. Letecká akadémia bude mestský magistrát informovať o aktuálnej intenzite plánovaného výcviku.  

Obe strany na úvod rokovania vyhodnotili situáciu súvisiacu s leteckým výcvikom za posledný mesiac. „Náš harmonogram letového výcviku umožnil aby sme počas vianočných sviatkov nelietali. Veríme, že to Košičania z našej strany vnímali ako ústretový krok,“ povedal na stretnutí konateľ spoločnosti STA Lukáš Halás. Budúci piloti vrtuľníkov aktuálne na košickom letisku nacvičujú vzlety a pristávanie. Intenzita výcviku sa tak začiatkom januára mierne zvýšila, čo pocítili najmä obyvatelia mestských častí Pereš, Poľov a Barca, ktoré priamo susedia s medzinárodným letiskom v Košiciach. „Našim cieľom je stále čo najviac obmedziť nočné prelety počas víkendov a sviatkov,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbaľová. Predstavitelia STA však zástupcom mesta vysvetlili, že lietanie cez víkendy je pre vrtuľníkovú akadémiu iba náhradným riešením v prípade, ak sa z objektívnych príčin nedá dodržať harmonogram plánovaného výcviku. „Cvičné lety plánujeme vždy na pracovné dni. Sme však vo veľkej miere závislí od počasia a od stavu leteckej techniky, preto sa môže stať, že časť letov musíme presunúť aj na víkend. Nočné lety sú nevyhnutnou súčasťou pilotného kurzu. Opatrenia, ktoré sme uskutočnili na prelome septembra a augusta minulého roka však považujeme za mimoriadne úspešné. Vyhýbame sa obývaným územiam, lietame vyššie ako je predpísaná letová výška, zmenili sme trasy letov tak, aby sme obyvateľov dotknutých lokalít nezaťažovali hlukom kontinuálne a prestali sme lietať na hlučnom vrtuľníku Mi-17,“vysvetlil Halás. Úspešnosť spomínaných opatrení potvrdzujú svojimi vyjadreniami aj starostovia dotknutých mestských častí Barca a Pereš. „Môžem konštatovať, že po sľúbených opatreniach došlo k zlepšeniu situácie. Od septembra som nezaznamenal ani osobné ani písomné sťažnosti občanov. Rovnako aj na miestnom zastupiteľstve od poslancov neboli vznesené podnety, či pripomienky,“ povedal starosta MČ Barca František Krištof. „Situácia s nočnými preletmi vrtuľníkov sa v októbri a novembri oproti augustu minulého roka zmenila k lepšiemu, no ideálny stav to nie je, keďže sa Pereš nachádza v blízkosti medzinárodného letiska,“ porovnáva Jozef Karabin starosta MČ Pereš.

Mesto a zástupcovia spoločnosti STA sa dohodli, že letecká akadémia bude od začiatku februára na týždennej báze informovať mestský magistrát o aktuálnej intenzite leteckého výcviku. „Z bezpečnostných dôvodov, nemôžeme vopred informovať o presných trasách a časoch letov našich vrtuľníkov. Sme však presvedčení, že informácie o tom, či nacvičujeme na letisku vzlety a pristátia alebo plánujeme navigačné prípadne nočné lety, pomôže zástupcom mesta lepšie pochopiť a vyhodnotiť danú situáciu,“ uviedol Halás. „Oceňujem, že spoločnosť STA pristúpila po spoločných stretnutiach k ústupkom. Verím, že práve výmena informácií o plánovaných letoch nás posunie v komunikácii k ďalším riešeniam pre obyvateľov dotknutých lokalít. Na nasledujúcom stretnutí opäť o mesiac zhodnotíme, aký efekt táto aktivita mala a na základe toho sa rozhodneme ako budeme postupovať,“ uzatvorila diskusiu Gurbaľová.

Predstavitelia STA zároveň pripomenuli, že prostredníctvom certifikovanej spoločnosti pripravujú novú hlukovú štúdiu, ktorá by mala pomôcť zobjektivizovať tému hlukovej záťaže. STA pripomína, že pri výcviku pilotov neporušuje platnú slovenskú ani európsku leteckú legislatívu.